Mikromarc websearch

   
Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Elevens verden: innføring i pedagogisk psykologi
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 370.15 I
Classification
Subject
Year
 • 2005
Summary, etc
 • Dette er en klassiker i lærerutdanningen og i utdanning for yrker som har med barn og ungdom å gjøre. Boken gir en systematisk gjennomgang av de viktigste områdene i pedagogisk psykologi, og elevenes læring og trivsel, tilpasset opplæring, likestilling og hvordan et stadig mer teknifisert og konkurranseorientert samfunn virker inn på elevenes læring og opplevelse av skolen, er viktige temaer som blir belyst. Fjerde utgave fokuserer spesielt på behavioristisk, kognitiv, konstruktivistisk og sosiokulturell teori, og på hvordan disse teoritradisjonene har relevans for praksis. Noen illustrasjoner. 1. utg.: Aschehoug : Tanum-Norli, 1984 Har bibliografi
ISBN
 • 82-15-00737-6
Available
 • 1/1
Waiting
 • 0 (0)
*000   nam     1
*001108205
*008050803        a     00nob 2
*015 $a0156560$bBIBBI
*019 $bl$dL
*020 $a82-15-00737-6$bh.$cNkr 469.00
*08231$a370.15$zh
*090 $c370.15$dI
*100 0$aImsen, Gunn$d1946-$jn.
*24510$aElevens verden$binnføring i pedagogisk psykologi$cGunn Imsen
*250 $a4. utg.
*260 $aOslo$bUniversitetsforl.$ccop. 2005
*300 $a536 s.$bill.
*503 $a1. utg.: Aschehoug : Tanum-Norli, 1984
*505 $aHar bibliografi
*520 $aDette er en klassiker i lærerutdanningen og i utdanning for yrker som har med barn og ungdom å gjøre. Boken gir en systematisk gjennomgang av de viktigste områdene i pedagogisk psykologi, og elevenes læring og trivsel, tilpasset opplæring, likestilling og hvordan et stadig mer teknifisert og konkurranseorientert samfunn virker inn på elevenes læring og opplevelse av skolen, er viktige temaer som blir belyst. Fjerde utgave fokuserer spesielt på behavioristisk, kognitiv, konstruktivistisk og sosiokulturell teori, og på hvordan disse teoritradisjonene har relevans for praksis. Noen illustrasjoner.
*650 1$aPedagogisk psykologi$1370.15$2BS$2BS$9nor
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Gunn Imsens bok Elevens verden er å betrakte som en klassiker innen pedagogisk faglitteratur. Det er en begynnerbok for studenter som tar sikte på et arbeid innen undervisnings- og oppdragelsessektoren. Boka gir en systematisk innføring i sosialisering, læring og motivasjon, sentralt basisstoff i all utdanning som sikter mot barn og unge. Ulike lærings- og motivasjonsteorier, individuelle forskjeller og tilpasset opplæring har en sentral plass i boka. Den har en oppdatert og til dels nyskrevet gjennomgang av barns og unges oppvekstvilkår i dagens samfunn, hvor også betydningen av nye medier og det flerkulturelle perspektivet er løftet fram. Å .se. elevene og ha respekt for deres egenart er hovedbudskapet til Imsen. Boka er kjent for sin lettfattelige framstilling og levende språk.

 • 13
 • 17
  • 18
  • 22
  • 24
  • 26
 • 29
  • 29
  • 31
  • 34
  • 35
  • 36
  • 38
  • 39
  • 41
  • 42
  • 43
  • 45
  • 46
 • 51
  • 51
  • 52
  • 55
  • 58
  • 63
 • 69
  • 70
  • 72
  • 83
  • 87
  • 95
 • 103
  • 104
  • 105
  • 113
  • 118
  • 124
 • 129
  • 130
  • 132
  • 136
  • 139
  • 143
  • 145
  • 153
  • 155
 • 163
  • 163
  • 164
  • 165
  • 169
  • 170
  • 171
  • 175
  • 176
 • 179
  • 179
  • 180
  • 182
  • 185
  • 186
  • 189
 • 205
  • 205
  • 208
  • 210
  • 223
 • 227
  • 227
  • 228
  • 230
  • 235
  • 241
 • 251
  • 251
  • 254
  • 255
  • 258
  • 261
  • 263
  • 264
  • 266
  • 270
 • 275
  • 275
  • 281
  • 285
  • 287
  • 289
  • 291
  • 294
 • 303
  • 303
  • 316
  • 325
  • 330
 • 341
  • 341
  • 345
  • 347
  • 355
  • 357
  • 362
  • 364
  • 367
  • 370
 • 375
  • 375
  • 377
  • 379
  • 382
  • 391
  • 398
  • 406
  • 408
 • 413
  • 414
  • 416
  • 419
  • 426
  • 433
  • 443
  • 446
 • 451
  • 452
  • 457
  • 461
  • 463
  • 464
  • 465
  • 467
 • 473
  • 474
  • 475
  • 480
  • 482
 • 485
 • 513
 • 515
 • 522
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Available Senja vgs - FinnfjordbotnPEDAGOGIKK 370.15 I