Mikromarc websearch

   
 
Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere
Your basket is empty
Vis
Author
Title Statement
 • Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere
Contributors
Language
 • Språk: Norsk (Bokmål)
Shelf
 • 616.89 B
Classification
Subject
Year
 • 2008
Summary, etc
 • 1. utg.: 2007 Har bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, register
ISBN
 • 978-82-8216-005-6
Available
 • 0/1
Waiting
 • 0 (0)
*000   nam     1
*00188920
*008           a     00nob 2
*015 $a0239887$bBIBBI
*019 $bl
*020 $a978-82-8216-005-6$bh.$cNkr 299.00
*08231$a616.89$zh$25
*090 $c616.89$dB
*100 0$aBerg, John Erik$d1950-$jn.
*24510$aAkuttpsykiatri for leger og sykepleiere$cJohn E. Berg ; i samarbeid med Per Håkon Eikeseth, Einar Johnsen og Asbjørn Restan
*250 $a2. utg.
*260 $aStavanger$bHertervig$c2008
*300 $a286 s.$bkol. ill.
*503 $a1. utg.: 2007
*505 $aHar bibliografi, innholdsfortegnelse, internettadresser, register
*650 1$aAkuttpsykiatri$1616.89025$2BS$2BS$9nor
*700 0$aEikeseth, Per Håkon$d1960-$emedarb.$jn.
*700 0$aJohnsen, Einar$emedarb.$jn.
*700 0$aRestan, Asbjørn$d1955-$emedarb.$jn.
^
No reviews exists for this book.
Click here to be the first to write a review.

Akuttpsykiatri for leger og sykepleiere 2. utgave i 2008 - ISBN 978 82 82160 05 6 Akuttpsykiatrien er under press fra flere sider. På den ene side er akuttavdelingene forpliktet til å ta inn alle pasienter som leger henviser, til alle døgnets tider og hele året. På den annen side har ikke akuttavdelingen noen rett til å videreføre pasientene når de ikke trenger akuttpsykiatriens høye beredskap og kompetanse. Utfordringen ligger derfor i å få til best mulig behandling og omsorg for de som legges inn, inntil andre behandlere kan overta. Boken du har i hånden gir en mulighet til å takle utfordringen mer profesjonelt. Akutt håndtering av ulike kriser, lidelser, rusmisbruk og forvirring med et psykiatrisk islett er blant temaene. Men også veiledning i bruk av de aktuelle lover som gir pasienten rettigheter og oss behandlere plikter og muligheter. Erfaringene som gjennomsyrer boken er en blanding av forfatternes årelange samlede erfaring som psykiatere fra akuttavdeling, og råd og veiledning vi har kunnet hente fra tilsvarende bøker fra mange andre land og selvsagt også fra de mange lærebøker i psykiatri som allerede finnes. Det er vårt håp at boken vil bli en god følgesvenn for både novisen og den erfarne lege og sykepleier i akuttpsykiatrisk virksomhet. Videre antar vi at boken også vil kunne brukes som oppslagsbok for alle våre samarbeidspartnere i det mangslungne nettverket av tjenester som finnes rundt psykisk syke. Boken er skrevet utifra gleden og tilfredsstillelsen vi får av å arbeide på denne måten. John E. Berg er overlege på akuttpsykiatrisk avdeling på Lovisenberg, er også spesialist i arbeidsmedisin og har publisert nesten 50 artikler i internasjonale fagtidsskrifter, flere sammen med medforfatterne EJ og AR. Fire lærebøker innen det sosialpsykiatriske og helseøkonomiske felt har han også vært med på å utgi som eneforfatter eller i samarbeid med kolleger. Han er også medlem i Norsk psykiatrisk forenings utvalg for helseøkonomi. Per Håkon Eikeseth har vært avdelingsoverlege ved Vor Frues Hospital, Lovisenberg Diakonale sykehus, siden 1997. Avdelingen betjener både Diakonhjemmet og Lovisenberg sektorer med et samlet opptaksområde på 225.000 innbyggere i Oslo. Han har tidligere vært ansatt som lege ved akuttpsykiatrisk avdeling på Vinderen i perioden 1990 til 1993 og har vært medforfatter i flere artikler i internasjonale fagtidsskrifter de siste 15 årene. Einar Johnsen er nylig pensjonert avdelingsoverlege fra akuttavdelingen på Lovisenberg der han arbeidet sammenhengende i 20 år. Samlet har han 25 års erfaring fra akuttpsykiatri. Han er godkjent veileder i psykoterapi og gruppepsykoterapi og arbeider nå deltid på Hospice Lovisenberg. Asbjørn Restan er avdelingsoverlege på akuttavdelingen på Blakstad sykehus, hvortil han kom fra tilsvarende jobb på Akershus Universitetssykehus. Han har tidligere arbeidet på akuttavdelingen på Lovisenberg og var med på å utvikle inntaksposten ved avdelingen. Ved siden av er rettspsykiatri et hovedinteressefelt. Han er godkjent veileder i psykoterapi.

 • 9
  • 10
  • 10
  • 10
  • 12
  • 13
  • 13
  • 15
  • 15
 • 17
 • 21
  • 23
  • 25
  • 26
  • 27
  • 27
  • 28
  • 30
 • 31
  • 33
  • 34
  • 35
  • 37
  • 38
  • 39
  • 39
  • 41
  • 42
 • 43
  • 48
 • 51
  • 52
  • 52
 • 55
 • 61
  • 63
  • 64
  • 65
  • 65
  • 67
 • 69
  • 70
  • 70
  • 72
  • 73
  • 77
 • 83
 • 89
 • 97
  • 99
  • 99
  • 100
  • 100
  • 100
 • 103
 • 109
 • 111
  • 122
  • 124
  • 126
 • 127
  • 129
  • 129
 • 131
 • 135
 • 139
  • 146
 • 149
 • 153
  • 154
  • 154
  • 154
  • 154
  • 155
  • 155
 • 157
 • 161
  • 162
  • 164
  • 166
 • 169
  • 174
 • 177
  • 178
 • 181
  • 185
  • 186
  • 187
  • 187
  • 188
 • 191
 • 197
 • 205
 • 209
  • 210
  • 217
  • 232
  • 237
  • 237
  • 237
  • 239
  • 240
  • 241
  • 241
  • 242
 • 245
  • 246
  • 249
  • 250
  • 253
  • 258
  • 260
  • 264
  • 265
  • 265
  • 266
  • 268
  • 271
 • 275
 • 277
 • 279
 • 283
Send to
IdStatusDue dateOwnerShelf
Ex1Other Senja vgs - FinnfjordbotnHELSEFAG 616.89 A